apkipti

apkipti
apkìpti 1. intr. visu būriu subėgti: Apkìpo talka ir suvežė visus javus iš lauko J. 2. tr. apspisti, apipulti: Vaikai kad apkìpo Juozą Pg. \ kipti; apkipti; atkipti; prikipti; sukipti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • atkipti — atkìpti intr. atbėgti (į darbą, į talką): Kipte atkìpo talka ir padarė J. kipti; apkipti; atkipti; prikipti; sukipti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kipti — kìpti, kim̃pa, kìpo intr. 1. visu būriu judėti, krutėti (darbe); plg. kipėti: Žmonys ant talkos (talkoje) prie rugių pjovimo kìpo kaip skruzdys J. 2. kibti, imtis ko: Talkininkai kaip skruzdys kips (= kibs) prie darbo J. kipti; apkipti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prikipti — prikìpti intr. prikibti: Taip prikìpęs, jog negalima nė nugrandyti Lnkv. Mat prikìpo prie jaunos mergaitės Lnkv. kipti; apkipti; atkipti; prikipti; sukipti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sukipti — sukìpti intr. visu būriu sujusti, sukrusti: Tai jos sukìpo prašyti motiną, kad prašytų kalvio padaryti velnią Sml. kipti; apkipti; atkipti; prikipti; sukipti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”